Fundacja Wspierająca Oświatę Polską "Samostanowienie"
(
Lenkų švietimo paramos fondas "Samostanowienie")
to litewska osoba prawna z siedzibą w Domu Kultury Polskiej
w Wilnie

Prezes Fundacji: Stanisław Pieszko.
Nr rejestru 192020881
Adres: ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno/Vilnius
telefon: +370 5 233 38 99
adres mailowy: wilno@samostanowienie.eu


Polska osoba prawna Fundacja Wspierajaca Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie"
- z siedzibą w Warszawie
od paru lat zaprzestała działalności.


Fundacja Wspierająca Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie", używająca również skróconej nazwy Fundacja Samostanowienie, jest niezależną, międzynarodową fundacją, czyli nie nastawiona na zysk instytucją służącą niesieniu wszelkiej pomocy natury dobroczynnej polskim mniejszościom narodowym oraz wspieraniu oświaty w języku polskim lub nauczaniu języka polskiego na całym świecie

Nazwa "Samostanowienie" w charakterystycznej formie graficznej jest zastrzeżonym znakiem Fundacji Samostanowienie i pochodzi z winiety czasopisma i nazwy niepodległościowej partii politycznej, w latach 1985-1990 dążących do suwerenności Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz do realizacji powszechnego prawa narodów do samostanowienia, zgodnie z art.1 ust.1. Powszechnego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dn. 16.12.1966 r.

Lenkų švietimo užsienyje rėmimo fondas „Samostanowienie”, naudojantis taip pat sutrumpintąjį pavadinimą Fondas „Samostanowienie”, yra nepriklausomas tarptautinis fondas, t. y. pelno nesiekianti institucija, labdara remianti lenkų tautinę mažumą bei švietimą lenkų kalbą arba lenkų kalbos mokymą visame pasaulyje.

Pavadinimas „Samostanowienie” būdinga grafine forma yra registruotas Fondo „Samostanowienie” ženklas ir kilęs iš nepriklausomybės politinės partijos, 1985-1990 metais siekiančios Lenkijos ir Vidurio bei Rytų Europos šalių nepriklasomybės bei visuotinės tautu apsisprendimo teisės, atitinkančios Jungtinių Tautų Organizacijos Visuotinio Susirinkimo 1966 12 16 priimto Visuotinių politinių ir pilietinių teisių pakto 1 straipsnio 1 skirsnį, laikraščio vinjetės ir partijos pavadinimo.