Odznaczenia prezesów obu bliźniaczych Fundacji Samostanowienie

W relacji z XIII Zjazdu Związku Polaków na Litwie w Kurierze Wileńskim z dnia 29 maja 2012 r. zamieszczono zdjęcie z momentu odznaczenia Złotą Odznaką Związku Polaków na Litwie Adama Chajewskiego, jako Wiceprzewodniczącego Federacji Organizacji Kresowych - zarazem Prezesa Zarządu Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą "Samostanowienie" z Warszawy i jednocześnie członka Rady Fundatorów Lenkų švietimo paramos fondas "Samostanowienie"/ Fundacji Wspierającej Oświatę Polską "Samostanowienie" z Wilna

Jak podaje "Kurier Wileński" na mocy dekretu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony wiceprzewodniczący ZPL Stanisław Pieszko. To kolejne odznaczenie tym Orderem (poprzednie w 2006 r.) ustępującego wiceprezesa ZPL
i Prezesa Lenkų švietimo paramos fondas "Samostanowienie"/ Fundacji Wspierającej Oświatę Polską "Samostanowienie" z Wilna

Serdecznie gratulujemy

Stanisław J. Plewako